Tržnice

Střed města Prime City je sice vyplněn obchody řízené serverem, ale i hráči zde mají svůj prostor. V první řadě je to velká stánková tržnice za branou města. A ti majetnější si mohou pronajmout i kamenný obchod v obchodní čtvrti (shopping district).

Tržnice

Popis

Tržnice, i obchodní čtvrť jsou řízené pluginem GateZone. Ten umožňuje vymezit zóny určené k pronájmu, a jejich vlastníkovi do určité míry povolit manipulovat s obsahem uvnitř. V tomto případě jsou zóny k pronájmu nastavené na stánky v tržnici, a na domy v obchodní čtvrti.

 

Jak na pronájem

Nejdříve si je potřeba vybrat vhodný, a hlavně volný objekt (stánek, nebo obchod) k pronájmu. Pro ověření, zda pozemek už není obsazen, slouží obecný příkaz /gz, který zobrazí info o zóně, ve které se právě nacházíš. V určitých lokacích zobrazuje i popis, nebo návod. V případě objektů k pronájmu ovšem zobrazuje i informace o ceně pozemku, délky trvání pronájmu, a pokud má i vlastníka, tak i jeho jméno, a počet dní, za jak dlouho vlastnictví expiruje.

Pozemek si je možné pronajmout příkazem /gz buy. Stánky i obchody se pronajímají na 30 dní, ale můžeš si předplatit pronájem i na další dny dopředu. Maximálně však jen na 90 dní. Pokud si budeš chtít udržet pozemek i na delší dobu, musíš počkat, až padne expirace alespoň na 60 dní, aby bylo možné dokoupit dalších 30 do zmíněného limitu 90ti dní.

Nikdo nemůže mít v pronájmu víc jak 1 stánek, nebo 1 obchod. Ale je možné mít v pronájmu zároveň 1 stánek a 1 obchod.

 

Stánky vs Kamenné obchody

Na tržnici se nachází 2 typy stánků, velké a menší. V případě obchodů je to o dost rozmanitější.

 • Velké stánky - jsou přímo před bránou, takže jsou nejen první na očích, ale nabízí taky více truhel určených k prodeji.
  - počet obchodůl: 14
  - cena: 1000 crowns
 • Menší stánky - jsou na levé nižší, i pravé straně vyvýšené straně tržnice. Mají menší počet truhel, ale jejich cena vychází v poměru vůči velkým stánkům o něco lépe.
 • - počet obchodů: 11
 • - cena: 500 crowns
 • Obchody - je zde 7 unikátních domů, které se liší nejen tvarem, ale i interiérem. Ceny domů jsou různé právě podle počtu statických obchodů, truhel a případně i dalšího vybavení. Ceny jsou sice vyšší, než u stánku, ale na rozdíl od stánků je zde i možnost přidat do zakoupené zóny své přátele pomocí příkazu /gz add friends [nick].

 

Doplňující informace 

 • Obchod je možné založit pouze přiložením cedulky na cedulku Static Shop.
  Informace o tom, jak vytvořit obchod je napsané více zde.
 • Své pozemky stánků a obchodů je možné sledovat i z dynamické mapy. Stačí si zapnout vrstvu "zones". Při kliknutí na zódu se zobrazí i počet dní do expirace.
 • Hráči samozřejmě nejsou omezeni na obchodování jen v Prime City, ale mohou si založit i obchody i ve vlastním městě, bez jakéhokoli omezení.

 

Tržnice Tržnice Tržnice Tržnice Tržnice Tržnice Tržnice Tržnice Tržnice Tržnice