Obchody

Na GateCraftu se používají cedulkové obchody. Zde je návod jak fungují, jak je vytvořit a používat.

Obchody

Popis

Obchod slouží k směňování materiálů/itemů za peníze, a naopak. Existují zde 2 druhy obchodů:

 • Prime Shop - obchod s neomezeným množstvím peněz a materiálu

  Tyto obchody se nacházejí jen ve vybraných lokacích (bývají označené na dynamické mapě). Obchody se mezi sebou různí tím, co vykupují/prodávají. Navíc některé obchody mohou pouze prodávat, a jiné třeba jen vykupovat. Prodejní artikly jsou označené cedulkou.

 • Obchod vytvořený hráčem - omezený stavem financí jeho vlastníka a stavem inventáře

  Tyto obchody si zakládají sami hráči ve svých městech, nebo si mohou pronajmout pozemek v Prime City. Také si mohou určit, zda materiál pouze prodávají, vykupují, nebo obojí, a stanovují si i vlastní ceny. Obchod se skládá pouze z cedulky (žádné truhly jako na jiných serverech).

Obchody

 

Jak nakupovat/prodávat

Pravý klik (nejlépe prázdnou rukou) na cedulku ti otevře obchodní inventář. V případě Prime Shopu se jedná o virtuální truhlu, která má vygenerovaný obsah vždy stejným způsobem. Pokud nakupuješ u hráče, také se otevře virtuální inventář, ale už není pokaždé stejný, nýbrž reflektuje změny dle prodejů/výkupu.

Obchod se tedy provádí běžným přesunem itemu z inventáře do inventáře. Prodej se provádí přesunem itemů od sebe do virtuálního inventáře, a nákup naopak. Pro dokončení obchodu stačí inventář zavřít. Následně se v konzoli napíše zpráva o tom, kolik itemů pro nákup/prodej bylo přesunuto, a jaká je finální částka.

Nakup je třeba ještě potvrdit. Pro potvrzení stačí provést znovu pravý klik na cedulku obchodu. Naopak pro zrušení se stačí pohnout z místa, nebo třeba i poskočit.

Obchody

 

Jak vytvořit obchod

K vytvoření obchodu je potřeba cedulka, která nese základní údaje i předmět, se kterým se obchoduje. Předmět musí být v levé ruce (minimálně jeden kus) a také v inventáři pro prvotní vložení do obchodu.

Cedulku je třeba napsat v následujícím tvaru:

 • 1. řádek - napiš SHOP, bez uvozovek a klidně malým písmem
 • 2. řádek - buy (cena) - pro nákup (z obchodu)
 • 3. řádek - sell (cena) - pro výkup (z obchodu)
 • 4. řádek - Název prodávaného artiklu se vyplní sám z předmětu v levé ruce.

 

 • Na velikost písma se nehledí.
 • Cenu uváděj bez závorek. Můžeš použít i desetinné číslo.
  Odděluje se tečkou, například: buy 0.5
 • Pokud chceš jen prodávat, nebo jen vykupovat, stačí místo čísla ceny napsat pomlčku.
  Pokud nechceš například vykupovat, napiš "sell -"
 • Vždy je potřeba vyplnit všechny tři řádky, i když chceš jen prodávat nebo jen vykupovat.
 • Kromě jednoho předmětu v levé ruce je třeba ihned po vytvoření obchodu do něj stejný předmět vložit. Je nutné ho mít v inventáři, nefuguje přemístit předmět z levé ruky do inventáře a odtud ho potom vložit do obchodu.
 • Předměty, které se stackují nelze vkládat po jednom nebo po x kusech do jednoho políčka. I když je tak naskládáš, tak po uzavření rozhraní obchodu se seřadí do počtu stacku, typicky 64 či 16.

 

Při vytvoření obchodu se navíc všem hráčům, který jsou připojeni do kanálu Trade (viz Komunikace ve hře), vypíše informace s cenou, lokací a kód pro zadání do kompasu. Takže pokud máš dobrou cenu, můžeš čekat první zákazníky vcelku rychle a není třeba o vytvoření obchodu ručně informovat v chatu. ;)

 

Jak vyhledat obchod (na webu)

Prohledávat městské tržnice není zrovna moc praktické, vlastně je to docela peklo, pokud nejdeš na jistotu, do obchodu, který už znáš. Proto k tomu máme na webových stránkách vyhledávač obchodů (aktuálně ve verzi 1.12.2 nefunguje).

Zde stačí zadat konkrétní item, s jehož názvem pomůže i našeptávač v textovém poli. Vyhledávač umí dokonce vyhledávat i očarované předměty dle konkrétního enchantu. S konkrétním názvem opět pomůže našeptávač.

Při kliknutí na obrázek předmětu se zobrazí také konkrétní souřadnice obchodu a kód pro kompas, po jehož zadání se ti lokace přidá do kompasu a mezi těmito lokacemi lze pravým tlačítkem s kompasem v ruce přepínat.

Obchody

 

Další možnosti obchodů

Obchodům lze kromě ceny výkupu a prodeje nastavit další vlastnosti, kterými jsou limit pohybů za den, velikost obchodu, změna ceny výkupu nebo prodeje a pro starosty měst zrušení jakéhokoliv obchodu ve městě.

 

Velikost obchodů

Velikost obchodu lze nastavit od jednoho do šesti řádků (maximální velikost odpovídá velikosti dvojtruhly). Standardně má obchod po založení velikost jedné truhly (3 řádky) a je zdarma. Za zvětšení obchodu se platí dle vybrané velikosti.

 • Cena za ROW_4: 500 k
 • Cena za ROW_5: 1000 k
 • Cena za ROW_6: 2000 k

Při postupném rozšiřování se ceny sčítají, takže zaplatíš 500+1000+2000=3500 k. Proto je výhodnější rozšířit nový obchod rovnou na maximální velikost šesti řádků za cenu 2000 k.

Pro nastavení velikosti obchodu slouží příkaz: /gshop size ROW_číslo. Číslo může být v rozsahu 1-6 a text ROW musí být velkými písmeny. Po založení má obchod tři řádky, ale tímto příkazem ho můžeš zmenšit na 1 nebo 2 řádky.

Po zadání příkazu se objeví hlášení Operation has been activated! Po kliknutí levým tlačítkem myši na obchod se příkaz provede. Pokud se jedná o placené rozšíření, tak se za něj hned strhnou peníze.

POZOR! Pokud budeš dál klikat na obchod nebo na jiné své obchody, pokaždé se ti strhnou peníze, i když už bude obchod o maximální velikosti. Je to pro pohodlnou změnu velikosti u více obchodů, aby nebylo nutné psát příkaz pokaždé znovu. Pro zrušení příkazu je třeba napsat /gshop cancel

 

Limit nákupu a prodeje

Pro vytvoření výkupu je vhodné použít nastavení limitu, aby ti horliví obchodníci nevybrali všechny peníze z účtu. Stejně tak se můžeš rozhodnout omezit i prodej. Například pokud chceš obchodovat v menším množství a nebo nechceš mít všechny obchody okamžitě vykoupené prvním zákazníkem.

Limit se nastavuje pro pohyb na 24 hodin od použití na obchod a slouží k tomu příkaz:
/gshop limit číslo a klepnutí levým myšítkem na obchod. Příkaz se vykoná jen jednou (narozdíl od příkazu size).

Číslo může být kladené i záporné. (bude doplněno)

Do limitu se započítávají všechny pohyby. Tzn. mám-li obchod, kde je možno koupit i prodat, a limit jsem nastavil na hodnotu 3, znamená to, že poté co si někdo koupí 2 předměty, může do tohoto obchodu zpět prodat už jen jeden.

Limit lze zrušit příkazem: /gshop limit -1 a opět klepnutí levým myšítkem na obchod. Pokud máš příkaz aktivovaný a rozmyslíš si jeho použití, můžeš ho opět zrušit příkazem /gshop cancel 

 

Změna ceny

U otevřeného obchodu můžeš měnit cenu, aniž bys ho musel zrušit a znovu založit. Slouží k tomu příkaz /gshop reclaim číslo číslo. První číslo je pro nákup, druhé pro prodej. Musíš napsat obě, i když třeba jen prodáváš, druhé potom bude nula. (bude doplněno)

 

Zrušení cizího obchodu ve městě

Starosta města nebo hráč s jeho právy může zrušit jakýkoliv obchod ve městě. Důvody mohou být různé, hráč např. již nehraje a je nedosažitelný, úmyslně založil obchod mimo určené zóny, zboží získal nelegálně atd. Obchod se zruší a všechny předměty, které obsahuje zmizí.

Příkaz zní /gshop eject a je aktivní do jeho zrušení příkazem /gshop cancel 

 

Statistiky prodeje

Pro své obchody máš k dispozici také statistický přehled nákupu/prodeje, informaci o nastaveném limitu a historii posledních transakcí. (bude doplněno)

 

 

 

Tak teď už víš vše a můžeš se směle pustit do obchodování. GL ;)