Skupiny

Seznam všech skupin / hodností.

Popis

Ve hře je několik skupin, které se dají chápat jako "vojenské hodnosti", po kterých během hry každý postupuje nahoru. Každá nově získaná hodnost může přinést nové možnosti a příkazy, různé výhody a/nebo i zpřístupnit nové lokace. Cílem hry není dostat se až na špičku mezi skupinami, ale dostat se alespoň na střední příčku mezi standardní hráče. Vyšší hodnosti jsou vyhrazené pro vybrané jedince, kteří budou mít za úkol zajišťovat pořádek, potírat zločin, pomáhat řešit problémy, udržovat server v pochodu, a v neposlední řadě se nám taky starat o zábavu, v podobě různých eventů a akcí ;)

 

NewComer

/nováček/ Nejnižší, výchozí skupina, ve které se objeví každý nově příchozí hráč. Všichni nově příchozí automaticky spawnují v Rogue's village, což je vesnice v Rogue lands. V této skupině ale není možné provádet téměr nic. Je zde pouze jediný úkol: pročíst si pravidla, aby hráči zjistili, jak postoupit do další skupiny, a dostali se tak do další fáze hry.

Rogue

/tulák/ Základní skupina, s omezenými možnostmi. Každný člen této skupiny v Rogue lands ještě nějakou chvíli zůstane. Je zde totiž nutné splnit hlavní úkol: dostat se skrze bránu do Království. Má to ale jeden háček, průchod bránou je zpoplatněn, takže je nejdříve potřeba našetřit určitý obnos stanovený na cedulce u brány. Pokud se nacházíš v této skupině, přečti si jak začít.

Traveler

/cestovatel/ Pokročilá skupina s rozšířenými možnostmi. Travelerem se stává každý, komu se podaří odejít z Rogues lands do Království (Kingdom) skrze bránu. Cestovatel sice ještě není plnohodnotným obyvatelem Kingdomu, ale už nyní se mu otevírají nové světy, do kterých může cestovat skrze ostatní brány. Hráči v této skupině mohou využívat skoro všech standardních výhod, jako residentni, tedy až na několik drobných bezpečnostních omezení. V této skupině je důležité splnit další úkol, kterým není nic jiného, než se stát členem nějakého města :)

Resident

/obyvatel/ Standardní skupina, se všemi možnostmi, potřebnými pro běžný život. Residentem se stává ten, kdo již delší dobu obývá nějaké město. Být členem této skupiny je v podstatě hlavním cílem této hry. Pak už se hráči mohou plně soustředit na výstavbu města, nebo plnění eventů, questů, či procházení dungeonů. Další skupiny jsou dosažitelné jen za zvláštních okolností.

Builder

/stavitel/ Nadstandardní a pouze dočasná skupina. Residentni mají sice plné právo těžit cokoli, nebo stavět z čehokoli, ale jen na pozemcích svěho města, ale za hranicemi města jsou tyto možnosti pouze omezené na vybrané materiály pro případ drobné úpravy okolí města, a tak podobně. Občas ale nastává situace, kdy si chtějí obyvatelé propojit svá města a k tomu už potřebují vyšší oprávnění. V takovém případě mohou zažádat o stavební povolení v podobě dočasného zařazení do této skupiny. Pozor: Tuto skupinu nepovažujte za samozřejmost. Je vyhrazená pouze pro bezproblémové hráče, kteří si získali důvěru adminů a jejich meziměstský projekt byl schválen.

Sheriff

/fízl:) Základní exekutivní skupina. Členové v této skupině mají základní pravomoce pro vyhledávání a trestání zločinu. Do této skupiny se je možné dostat pouze povýšením někým z nadřazené skupiny, takže je skupina šerifů, co do počtu, velmi omezená. Šerifem se může stát pouze aktivní hráč, který prokáže svůj skill, inteligenci a zájem podílet se na udržování klidu a míru na serveru. Stát se šerifem obnáší více povinností, než výhod, jinak jsou šerifové, prakticky vzato, stále na úrovni běžného hráče.

Agent

/agent/ Hlavní exekutivní skupina. Co šerif nezmůže, tam agent pomůže. Agent je specializovaná jednotka s pravomocemi daleko nad rámec všech podřízených skupin. Agentni mohou nejen pátrat po grieferech, nebo pomáhat řešit problémy hlubšího charakteru, ale mohou také organizovat různé události, nebo doslova přetvářet celé světy. Pokud si říkáte, že je to to samé co admin, tak máte naprostou pravdu. ;)

Architect

/architekt/ Nejvyšší autorita, stvořitel všehomíru :) ..aneb, na co je i agent krátký, tam je pro vás architekt poslední nadějí. Pravomoce architekta jsou prakticky neomezené, a má přístup i za oponu celého dění, kde se nachází veškerá ozubená kolečka, které musí špalat jak hodinky ;)

Prisoner

/vězeň/ Nejpodřadnější skupina určená trestancům. Na GateCraftu se obvykle s nikým nepářeme, a většina prohřešků zpravidla končí udělením banu. Jsou ale případy, kdy si hráči zaslouží druhou šanci. Ani to ovšem není žádná výhra, vězni si totiž odpracovávají svůj trest ve zvláštní a poněkud depresivní lokaci zvané Phobos prison.

 

Barevné schéma skupin

Barva nicku označuje skupinu, do jaké každý hráč spadá. Aktuální skupiny hráčů ve hře je možné zobrazit i příkazem /list, který vypíše přehledný seznam.

  • Newcomer
  • Rogue
  • Traveler
  • Resident
  • Builder
  • Sheriff
  • Agent
  • Architect
  • Prisoner