Lov pokladů (geocaching)

Každému není souzeno stát se velkým válečníkem, a kosit své nepřátele hlava, nehlava. To ale neznamená, že v životě nemůže zažít nějaké dobrodružství. Stačí jen mít dobrý cit pro orientaci, lopatu s krumpáčem, a může vyrazit do divočiny na poklady. Bez mapy pokladů to ale jen tak nepůjde :)

Lov pokladů (geocaching)

Světy pokladů

Pro hledání pokladů jsou primárně určené 2 světy známé jako Nordic a Tropic Treasures. Vzdáleně si jsou podobné, a mají dokonce stejné zákonitosti:

 • při těžbě padá zde pouze drop ze stone, cobble, dirt a grass
 • stavět jde taktéž pouze z výše uvedených materiálů

Zásadní rozdíl je v jejich biomu, který je vždy globalní pro celý svět:

 • Nordic Treasures - severská krajina, kde je zpravidla jednoduchý pohyb
 • Tropic Treasures - jedna obří džungle, kterou se je už docela obtížné prodírat

 

Mapy pokladů

Bez mapy je hledání pokladů něco, jako pověstné hledání kapky v moři. Každá mapa má svůj unikátní poklad, který se vygeneruje vždy v daný moment, kdy je vygenerována samotná mapa.

Mapu je možné získat při rybaření ve kterémkoli světě.

 

Levely map a pokladů

Každá mapa, a vlastně i poklad s ní spojený, mají svou úroveň obtížnosti. Liší se jak v obtížnosti dohledatelnosti, tak v hodnotě obsahu truhly.

 • Level 1 (svět Nordic)
  Na mapě jsou souřadnice X, Y a Z.
  Vzdálenost pokladu od brány max 1000 bloků.
  Hloubka 20 až 50 bloků nad Y:0.
  V truhle jsou zpravidla jen různé zbytečnosti, cennější věci padají spíš vzácně.

 • Level 2 (svět Nordic)
  Na mapě jsou pouze souřadnice X a Z.
  Vzdálenost od 1000 do 2000 bloků od brány.
  Hloubka 10 až 40 bloků nad Y:0.
  Větší četnost itemů, a zároveň vyšší šance na hodnotnější předměty.
 • Level 3 (svět Tropic)
  Na mapě je příkaz s kódem pro nastavení kompasu (který je třeba opsat).
  Vzdálenost od 1000 do 2000 bloků od brány.
  Hloubka neznámá. Pozor, poklad může být i v korunách stromů!
  Zpravidla jsou zde cenné poklady, někdy i velmi vzácné, nebo dokonce úplně nedostupné předměty.

 

Poklady, a jejich vzácnost

Obsah truhel není jen spleť všech nahodilých itemů, ale svým způsobem je tématicky laděný dle různých kategorií. Například je možné narazit na truhlu s jídlem (ve vzácných případech třeba i se zlatými jablky), nebo truhlu s XP láhvemi, či materiálem jako železo, zlato, někdy i s diamanty. Čím vyšší level, tím větší četnost, a také šance na vzácnější itemy v dané kategorii.

U pokladů z Nordicu, tedy level 1 a 2, v truhlách nebývá nic převratného. Zpravidla jen běžné skupiny vesměs praktických předmětů.

Největší poptávka je po mapách na 3. levelu, které své poklady skrývají v Tropicu. Jsou zde i takové skupiny předmětů, které zlákají nejednoho lovce pokladů, a když má štěstí, může najít i něco opravdu extra.

Některé speciální poklady na 3. levelu:

 • Shroom set:
  houbičky, mooshroom spawn eggs, mycelium
 • Villager set:
  villager & farm animals spawn eggs, emerald, emerald ore
 • Jungle set:
  ocelot spawn eggs, cocoa, jungle wood, jungle leaves, vines
 • Infernal set:
  blaze spawn eggs, nether wart, netherrack, netherblicks (+ stairs, fence)
 • Water set:
  squid spawn eggs, sponge, water buckets & bottles
 • Ender set:
  enderman spawn egg, ender pearls & eyes, obsidian, end stone, end portal frame

 

Hledání pokladů

Poklady na 1. a 2. levelu nenabízí nic extra převratného, ale taky je není nějak extrémně těžké dohledat. Vlastně je to celkem jednoduché, protože je jejich pozice díky souřadnicím předem známa. Nejlepší strategií je, nasbírat si těch map více, a potom vyrazit pro několik pokladů najednou.

Dobře k tomu může posloužít i rozšiřující modul do klienta známy jako Rei's minimap, který v tomto případě není považován za cheat. Za pomocí waypointů je pak hledání pokladů mnohem jednodušší, a dá se tak naplánovat i nejkratší vhodná trasa mezi poklady.

Problém s plánováním trasy nastává až u levelu 3, kdy už není známá ani pozice, a vlastně ani vzdálenost pokladu od brány. Jediný známý údaj je pouze směr, k jehož určení je potřeba kompas. Na mapě se místo souřadnic nachází příkaz, který je potřeba opsat do příkazové řádky, a tím se přidá nová souřadnice pokladu do kompasu. Mezi přidanými souřadnicemi se pak přepíná pravým klikem s kompasem v ruce. V konzoli se při přepínání vypisuje ID mapy, které je napsané na každé mapě v levém horním rohu.

 

Ostatní informace

S mapami pokladů je možné i obchodovat. Hráči se tak mohou do jisté míry živit i jako rybáři :)

Pokud je poklad vykopán, vyrabován, nebo rozbit, údaje na mapě k pokladu se změní. Souřadnice, nebo příkaz pro kompas nahradí jméno dobrodruha, který tento poklad našel.

Lov pokladů (geocaching) Lov pokladů (geocaching) Lov pokladů (geocaching) Lov pokladů (geocaching) Lov pokladů (geocaching) Lov pokladů (geocaching) Lov pokladů (geocaching) Lov pokladů (geocaching) Lov pokladů (geocaching) Lov pokladů (geocaching)