The Mighty Stormlord

Jedním z významných bohů GateCraftu je Mighty Stormlord. K jeho uctění byla přímo v srdci Prime City vystavěna socha ukazující bájnou podobu tohoto mocného pána počasí.

The Mighty Stormlord Socha Mighty Stromlorda v Prime City

Království nebylo vždy tak příjemné pro život, jako je nyní. Pradávní obyvatelé tohoto světa, zvaní též Primové, o kterých se dochovalo jen velice málo památek, pravděpodobně nezvolili zrovna šťastně směr vývoje své civilizace. Pověst praví, že jednoho dne došla mocnému Stormlordovi trpělivost s tím, jak bezohledně tato společnost drancovala svět, a proto na ně seslal věčnou bouři.

Bouře byla zpočátku tak silná, že dokázala přesunout miliony kostek během každého dne, a tak tomu bylo po celých 30 dní. Když Stormlordova zuřivost trochu opadla, projevovala se již jen věčnou tmou a neutuchajícím hromobitím. Bohužel pro Primy byla ale jejich civilizace nenávratně ztracena a hrstka přeživších, kteří jako zázrakem unikli zkáze, musela nadále žít v podzemí a předávala si toto poselství z generace na generaci po tisíce let, až se jednou objevil schopný hrdina, kterému říkali Ještěrka.

Ještěrka byl velice mrštný i moudrý, a tak byl společenstvím stařešin, potomků pradávných Primů, vybrán, aby se pokusil usmířit mocného vládce a navrátil tak počasí vlídnou tvář. Samozřejmě nebyl první, kdo byl vyslán, ale jeho předchůdci nebyli schopni vyřešit Stormlordovy lstivé hádanky, jejichž uhádnutím si on podmiňoval smír mezi jím a lidem Království. Přesné znění hádanek zůstává zahaleno tajemstvím, měly však prověřit, zda jsou lidé dostatečně poučeni ze svých chyb.

Ještěrovi se tedy podařilo získat zpět přízeň Mighty Stormlorda a aby nikdo z jeho lidu nezapomněl na důležitost pokory před přírodou a jejími krásami, byla v prvním novém městě (Prime City) vystavěna podobizna mocného boha, tak jak ji pamatoval pouze a jen Ještěrka.

Stormlord byl s počínáním smrtelníků spokojen, ale na důkaz a připomenutí své moci svrhl do obchodní čtvrti Prime City obrovskou minci symbolizující jeho sílu a varující zejména před hamižností. Mince je obklopena zvláštním polem, do kterého není radno vstupovat na déle než vteřinu, protože moc Stormlorda je pro hráče životu nebezpečná, přestože se projevuje převážně v noci. Nachází se na náměstíčku v obchodní čtvrti města Prime City, kde je obklopena vybranými obchody nejváženějších obchodníků Království.

 

Mince varující před hamižností

The Mighty Stormlord The Mighty Stormlord