Slime Farm

Na nejnižším patře se v bludišti podzemního komplexu skrývá výtah do jeskyně plné slizáků. Je to ideální místo pro zisk většího množství slime ballů, ale je třeba si hlídat záda, protože se slizáci v nestřeženém okamžiku snadno přemnoží, a pak nastávají problémy.

Slime Farm

Výtah do jeskyně je ukryt v bludišti nejnižšího patra v Infernu. Po cestě by však nemělo hrozit žádné větší nebezpečí. Problémy nastávají až v samotné jeskyni. Slimové se totiž nekontrolovaným vyvražďováním velice snadno rozmnoží, a pak svou oběť jednoduše obklíčí a sežerou zaživa. Na druhou stranu je zde možné získat jinak těžko dostupné slime bally.

Lokace: Inferno

Scéna: Dutá jeskyně

Nepřítel: Slime

Odměna: Slime balls

Slime Farm Slime Farm Slime Farm Slime Farm