Deathbreaking

Za dávných časů vyráběli bohové zbraně z věčných materiálů. Museli je ale ochránit před prostými smrtelníky, a tak vkládali do každé zbraně toto kouzlo.

Deathbreaking

Každá zbraň, či kousek brnění se s tímto enchantem opravdu stává prakticky nezničitelná, ale jen v rukou nesmrtelného. Jediné, co takovýto předmět může zničit je pouze smrt.

 

Jak to funguje

Jak již bylo uvedeno, enchant Deathbreaking způsobuje nezničitelnost předmětu. Level enchantu v tomto případě pouze představuje číslo, kolikrát je možné s tímto předmětem umřít, než se nadobro vypaří.

S každou smrtí se toho číslo enchantu snižuje přímo na daném itemu, který jej obsahuje. Pokud je tedy na itemu Deathbreaking I, a jeho majiteli se stane nehoda, bude zabit, nebo zemře přirozenou smrtí, tak tento item už ani nestačí dopadnout na zem.

 

Rady, tipy a dodatky

Tento enchant se při smrti sníží, i když je nošen jen v inventáři. Proto není dobré tyto itemy nosit jen tak, pokud je opravdu není potřeba.